Monday, December 26, 2011

One Response to “Mengapa 10 Kotak Tulang Rangka Orang Purba Kita Di Bawa Ke London Tahun 50-an Dan Disimpan di University Of Cambridge?”

One Response to “Mengapa 10 Kotak Tulang Rangka Orang Purba Kita Di Bawa Ke London Tahun 50-an Dan Disimpan di University Of Cambridge?”

Gua Cha di Lembah Nenggiri Ulu Kelantan, amat unik dan mempunyai sejarah purbanya yang tersendiri. Pengkaji sejarah amat tidak tepat apabila menemui sesuatu untuk kajian maka mereka mengkaitkan dengan orang-0rang asing tidak langsong di kaitkan denagn orang Melayu sendiri yang mewujudkan peninggalan purba itu.
Apa yang di temui di bumi Melayu itu adalah warisan purba bangsa Melayu yang perlu di kaji dengan teliti berdasarkan peradaban Melayu zman purba yang amat tinggi berbanding dengan bangsa lain jika di bandingkan dengan bangsa melayu bangsa asing itu amat terkemudian tamadunnya akan tetapi tamadun yang di bina nenek moyang Melayu zaman purba itu hilang begitu saja tanpa di megahi oleh anak bangsanya sendiri yang sudah di rasuk mindanya oleh bangsa asing terutama bangsa China dan Inggeris yang telah banyak sabotaj dan menghilangkan sejarah tamadun melayu purba!
Sebenarnya di Lembah Nenggiri itu telah wujud sebuah negara Melayu Purba yang bertamadun iaitu sebuah pemerintahan yang bersistem YANG DIPERTUANNYA BERNAMA “HANG NYANYA” yang menjadi paksi keturunan Hang Tuah dan rakan-rakannya Hang Nyanya memerintah Lembah Nanggiri 11 ribu tahun sebelum Masihi dan tulang rangka manusia yang di temui oleh museum itu adalah rangka seorang pendekar pendakwah agama Tuhan Yang Maha Esa diera nabi zaman itu yang bernama LUBALANG BUNGA API beliau sering menunggang kuda hitam dalam operasinya di lembah Nanggiri itu,sekian dulu.

No comments:

Post a Comment